SPLOŠNI POGOJIPONUDBA

Zaradi narave poslovanja v spletni trgovini se ponudba redno ažurira ter spreminja. Cene veljajo kot spletne cene. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta. Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).

Za vsa naročila veljajo trenutne cene. Pri nakupu bomo upoštevali ceno, ki velja ob potrdilu plačila.

Trenutno veljajo navedene cene izdelkov, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča kartično plačilo v sistemu SumUp.

Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna na zahtevo.

CENE

Spletna cena velja za vse uporabnike spletne trgovine SonicTribe d.o.o.

Vse cene vsebujejo DDV, razen, če je izjemoma napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Cena izdelkov vključuje tudi stroška dostave oziroma poštnine.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu oziroma potrditvi naročila vključno s predračunom). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga, brez konkretnega pojasnila, podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe oziroma naročila. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 15 dni od dne sporočila o odstopu od nakupa.

Prejeto blago mora potrošnik vrniti nepoškodovano, v original embalaži in prejeti količini razen, če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je količina spremenila, brez potrošnikove krivde.

Vračilo vplačila bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu. Stroški pošiljanja vrnjenega blaga so na strani kupca. Ponudnik vrne celotno kupnino zmanjšano za manipulacijske stroške (poštnina in bančna transakcija). Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

VRNJENI ARTIKLI

Vrnjeni artikli so tisti, ki so bili vrnjeni ponudniku in imajo pomanjkljivosti (recimo poškodovana embalaža ali nedelovanje). Pomanjkljivost oziroma stanje artikla je zapisano ob posameznem artiklu ter na računu.

Artikle, ki so prepoznani kot 'Vrnjeni artikli' je možno vrniti ali zamenjati za enak ali drug artikel enake vrednosti.

DOSTAVA

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.d. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

Navedene so vse potrebne informacije, kontakti kamor se kupec lahko obrne v primeru pritožbe oziroma informacije glede garancij po zaključku pogodbe.

VARNOST

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Nakupovanje in plačevanje prek spletne trgovine je varno.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

1. UPRAVLJALEC

Registrirana firma podjetja: SonicTribe d.o.o.

Sedež podjetja: Ljubljana

Poslovni naslov: Podmilščakova 16, Ljubljana

Odgovorna oseba za zbirko osebnih podatkov sta direktor in prokurist podjetja, ki uporabljata osebne podatke iz zbirke.

Kontaktni naslov odgovorne osebe za varstvo podatkov: st@sonictribe.net

2. UPORABA, OBSEG IN NAMENJ HRANJENJA IN OBDELAVE

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

 • ime in priimek

 • e-poštni naslov

 • kontaktni telefon

 • primarni naslov

 • naslov za dostavo

 • državo prebivališča

 • čas in datum naročila

 • arhiv komunikacije s ponudnikom

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • prodaja

 • marketing

 • podpora strankam

 • računovodstvo

3. IZNOS

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v druge države.

4. OBDOBJE HRAMBE

Osebne podatke posameznika hranimo

 • do izbrisa celotne zbirke podatkov:
  Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma in trajno izbrisali.

ali

 • do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika:
  Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke brez odlašanja in trajno izbrišemo.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. PRAVICE POSAMEZNIKA

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled

 • popravek

 • popoln izbris

 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku zagotovili svobodno odločitev o njegovi privolitvi, in ga zadovoljivo informirali.

Preklic soglasja s strani posameznika ne vpliva na zakonitost in upravičenost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do preklica.

Molka posameznika ne bomo nikoli šteli za njegovo strinjanje s predlaganim izborom. Vedno bomo pazili, da bo volja posameznika izražena točno in svobodno – le na tak način zbrane podatke bomo uporabili za zbirke, ki jih obdelujemo. V nedorečenih situacijah bomo soglasje posameznika razlagali restriktivno.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice na področju varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke na tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.

Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

PRAVILA NAGRADNIH IGER

Organizator nagradne igre je SonicTribe d.o.o., Podmilščakova 16, Ljubljana. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih igrah.

Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

PRAVICA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup artiklov organizatorja nagradne igre.

NAGRADNO ŽREBANJE

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

OBVEZNOSTI IZŽREBANCA

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre dobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene na ta način, uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

OBJAVA PRAVIL NAGRADNE IGRE

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

 • pošiljatelj bo jasno razviden,

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, jasno bodo določeni pogoji udeležbe,

 • razumljivo bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik spoštoval.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem in tudi sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik določi osebo, na katero se v primeru težav oziroma nejasnosti oziroma nesporazuma, kupec lahko obrne po elektronski pošti – kontakt:

tina.jursic@sonictribe.net

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Ljubljana, 20.9.2018